Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u!

WinŠped - Carinska tarifa 2023 (ažurirano 01.01.2023)
Aplikacija za pretragu carinske tarife Republike Srbije

Pretraga po odeljcima i glavama

 
ODELJAK :
 
 
 

Pretraga po tarifnom broju i tekstu naimenovanja

Unesite tarifni broj :
ili (Unose se prve 4 cifre željene tarifne oznake. Npr. 0101, 3926, 8471 i sl.)
Unesite tekst ili deo teksta naimenovanja iz carinske tarife :
  (Ukoliko se unese tekst, ignorisaće se eventualno unet tarifni broj. Morate uneti najmanje 3 karaktera !)
 

Na ovom veb-sajtu se koriste podaci dostupni u dokumentima objavljenim na internet stranicama Uprave carina Republike Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije i Vlade Republike Srbije. Aplikacija na ovom veb-sajtu uparuje podatke iz više izvora, pregledno ih grupiše, sortira i vrši njihov prikaz na upit korisnika. Zabranjeno je korišćenje podataka dobijenih pretragama na ovom veb-sajtu u druge svrhe, sem u svrhe njihovog prikaza na ovom veb-sajtu. Takođe, ne garantujemo da su prikazani podaci ispravni i tačni, i ne snosimo nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koju korisnik eventualno pretrpi njihovim korišćenjem.
https://www.WinSped.com
Copyright © 2015 "IT Soft Solutions". Sva prava zadržana.